Vybrané reference

Kde znají naši práci

Continental Corporation  HPQ Plast, Český Dub  Arvin Meritor, Liberec  Thermolast, Dětřichov

DataAq - sběr a vizualizace dat   

DataAq je jednoduchá aplikace sloužící ke zobrazení aktuálně měřených hodnot. Data jsou získávána sériovou komunikací mezi PC a IO moduly v datové síťi. Naměřené hodnoty je možné ukládat do csv souboru. Vzhled a konfiguraci pro kanály jednotlivých IO... >>> více

Kamerová kontrola montáže dveřních zámků automobilu   

Pro kamerovou kontrolu sestavení zámku je použit systém KEYENCE CV3501 se dvěma instalovanými kamerami s rozlišením 1600x1200px. Výsledek testu je indikován na připojeném LCD monitoru. Test je spuštěn řídícím systémem PLC linky; zpět kamera odesílá... >>> více

Software pro plánování výrobních dávek   

Databázová aplikace umožnující plánování výrobních dávek pro jednotlivá pracoviště a přehled nad rozpracovaností dávky na konkrétním pracovšti. Systém je tvořen dvěmi aplikacemi typu klient dotazujícími pro uložená data SQL server Firebird v.2.1 . Kl... >>> více

Linka na kompletaci a kontrolu posilovačů brzd   

Část linky pro montáž zajišťovacích kolíčků a kontrolu správnosti montáže do sestavy posilovače brzd automobilů.... >>> více

Zařízení pro montáž klipsů do bočních ochranných lišt dveří   

Klipsy jsou dopravovány z vibračního zásobníku na vibrační lištu. Po oddělení z řady je klips pomocí vakua uchopen manipulátorem a kombinací pohybu manipulátoru a el. osy pohybující lištami, se klips nacvakne do příslušné pozice. Vždy se montuje záro... >>> více

Zařízení pro kalibraci a funkční test tlakových senzorů   

Zařízení společně s nadřazeným systémem, vstupním dopravníkem a pecí slouží k provádění kalibrace a funkčních testů na 4 základních druzích senzorů.Testovací stanice provádí upnutí, elektrické a pneumatické nakontaktování vložených dílů. Výběr konkré... >>> více

Testování tlakových regulátorů pro palivový systém   

Zařízení pro testování funkce tlakových regulátorů a následnou montáž 4 typů sestav lisováním odpovídajících hadic a koncovek. Testování za pomocí zařízení FURNESS.... >>> více

Odvíjení zálisků z kotouče   

Zařízení slouží pro podávání kovových zálisků (pinů konektoru) do vstřikovacího lisu. Vstupem je pás materiálu navinutý na kotouči s papírovým prokladem.... >>> více

4 násobná kontrola těsnosti vík palivových jednotek   

Zařízení ke zkoušení těsnosti několika typů vík palivových jednotek je součástí rozsáhlejší montážní linky. Zařízení je 4-násobné. Jednotlivá pracoviště pracují v součinnosti. Sada testů probíhá střídavě na jedné nebo druhé dvojici pracovišť, na vo... >>> více

Zařízení pro montáž membrán do hrnců palivových jednotek spalovacích motorů   

Zařízení slouží k montáži 2 typů membrán do 2 typů hrnců a následné zkoušce těsnosti sestavy. Po upnutí sestavy scaner čárového kódu určí podle kódu typ hrnce a na základě typu vybere odpovídající sadu parametrů pro test.... >>> více

Test kvality zalisování pinů   

2 kusy ručního zařízení pro lisování a následnou automatickou kontrolu. POKA YOKE.... >>> více

Zkouška těsnosti víka palivové jednotky   

Jednoúčelové zařízení pro zkoušení těsnosti vík a zkoušku průchodnosti pinů konektoru ve víku. Zařízení je určeno pro čtyři typy vík. použita koncepce kódovaných výměnných přípravků. Kontrola těsnosti je přetlaková a je vyhodnocována pomocí Qualitek... >>> více

Rekonstrukce balicí stanice   

Balicí stanice je poloautomatické zařízení k balení nastaveného počtu dílů do plastových pásů uzavřených zavařenou folií. Zapnutí, vypnutí, založení pásu, folie a dílu, ovládání zařízení a nastavení parametrů balení provádí obsluha.... >>> více

Rekonstrukce a zprovoznění starší technologie dovezené z Francie   

Stroje byly přivezeny z Francie jako použitá technoligie. Celkem 7 kusů zařízení. 4 periferie k lisům ENGEL zajišťující podávání vstupního materiálu (kovové piny konektoru) manipulátoru lisu a testování kvality zalisování a dalších vlastností na hot... >>> více
© Liware s.r.o. 2006 - 2010