<<< zpět na seznam

Zkouška těsnosti víka palivové jednotky

Popis:  Jednoúčelové zařízení pro zkoušení těsnosti vík a zkoušku průchodnosti pinů konektoru ve víku.
Zařízení je určeno pro čtyři typy vík. použita koncepce kódovaných výměnných přípravků. Kontrola těsnosti je přetlaková a je vyhodnocována pomocí Qualiteku. Součástí zařízení je tiskárna pro tisk etiket čárových kódů, které jsou automaticky umisťovány na OK díl a následně je ověřena jejich čitelnost.
Zařízení během pracovního cyklu kontroluje funkčnost všech snímačů.
Logování prováděných testů na PC.

Rozsah dodávky:  Kompletní elektrická část stroje včetně řídicího systému SIMATIC S7-300, operátorského panelu SIMATIC TP177, PC pro logování výsledků. Programové vybavení řídicího systému i PC.

<<< zpět na seznam
© Liware s.r.o. 2006 - 2010